Sách hưỡng dẫn sửa xe đạp từ ParkTool (Big Blue Book of Bicycle Repair)

Ngày đăng: 07/07/2023

Sách hưỡng dẫn sửa xe đạp từ ParkTool (Hãng chuyên bán dụng cụ sửa xe đạp của Mỹ) Bản Tiếng Anh. (Big Blue Book of Bicycle Repair)

Link Down:

https://drive.google.com/file/d/13IJz_B12n07IclFCctBB90Xj2TkDoz6C/view?usp=sharing 

Viết bình luận của bạn: